สอบ ภาค ก ผ่านแล้วเอาไปใช้อะไรได้ เปิดสอบ กพ 2557 ที่ใกล้จะถึง

Advertisement

เป็นคำถามสุดฮิตเลยทีเดียว สอบ ภาค ก ผ่านแล้วเอาไปใช้อะไรได้ เปิดสอบ กพ 2557 ว่าหากเราสมัครสอบ กพ ปี 2557 แล้วสอบผ่านแล้วนั้น เราจะเอาใบที่แสดงว่าสอบผ่าน กพ นั้นไปทำอะไรกันได้บ้าง ก่อนอื่นเรามารู้จัก ” กพ ” ก่อนว่าคืออะไร มาดูกัน

ก.พ.

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” หรือ “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับราชการพลเรือน และจัดการศึกษาให้นักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษายังต่างประเทศ

ต่อมาได้เปลี่ยนจากชื่อจาก ก.ร.พ. เป็น ก.พ. ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของ ก.พ. จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม ด้วยการพิจารณา และดำเนินการเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่ดีมีความรู้ ความสามารถสูง ให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและโดยประหยัดรวมถึงการรักษาขวัญและส่งเสริมกำลังใจ ในการทำงานของข้าราชการเป็นส่วนรวม ถือเป็นการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้มีความพร้อมและสามารถผลักดันนโยบายของรัฐให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ อันจะช่วยให้ประเทศชาติก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ที่มา http://www.ocsc.go.th

 

พูดต่อกันอีกคือ สำนักงาน ก.พ. จะดูแลเรื่องข้าราชการพลเรือนนั่นเอง โดยจะมีการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ภาค ก หรือหลายท่านเรียกสั้นๆว่า สอบภาค ก นั่นเอง และอีกไม่นานคงจะมีการเปิดสอบ กพ 2557 ที่หลายท่านกำลังรอคอยนั่นเอง และหลายคนคิดว่าเราจะเอาใบรับรองคุณวุฒินั้นไปทำอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเห็นกันชัดๆเลยว่า ตอนนี้เช่นประกาศสอบ

นั่นแหละครับเราจะเอามาใช้ตอนนี้นี่เอง พอรู้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับ เดี่ยวเราจะมาเล่นให้ฟังกันเรื่อยๆๆ ติดตามเปิดสอบ กพ 2557 ได้ที่นี่กันเลบ

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *