เปิดสอบ ก.พ. รอบพิเศษ ปี 2558 สมัครออนไลน์ 10-28 พ.ย.2557

Advertisement

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดสอบ ก.พ. รอบพิเศษ ปีงบ2558 สมัครออนไลน์ 10-28 พ.ย.2557

เปิดสอบ ก.พ. รอบพิเศษ ปีงบ2558 สมัครออนไลน์ 10-28 พ.ย.2557

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการ

2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

วิธีดำเนินการ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการแล้ว จึงให้เฉพาะผู้สอบผ่านการสอบดังกล่าว เท่านั้น มาสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือ ตามที่ ก.พ.จะกำหนด

Advertisement

การรับสมัคร
1) ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการ ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

2) กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. มีดังนี้

3) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป พิเศษ สำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2558″ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2557 และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

ผู้สนใจดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ http://job.ocsc.go.th/images/Knowledge/635485509160231627.pdf

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :
Latest Comments
  1. admin

    ลองอ่านข้อมูลดูนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *