คำถาม เกี่ยวกับการสอบภาค ก. รอบพิเศษ 2557-2558

Advertisement

ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามแน่นอนเกี่ยวกับการสอบภาค ก. รอบพิเศษ  2557-2558 เพราะหลายคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเอง มาดูคำตอบด้านล่าง
 คำถาม – คำตอบ
เกี่ยวกับกำรสอบภาค ก. พิเศษ
1. ถาม : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สาหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสอบกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของ ส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร

ตอบ : เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้น ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ”
2. ถาม : การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่

ตอบ : จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สานักงาน ก.พ. เพื่อสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กาหนด
3. ถาม : ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง

ตอบ : ขณะนี้สานักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 – ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
– ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557
– สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2557

ครั้งที่ 2 – ส่วนราชการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ให้สานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558
– ผู้มีสิทธิกรอกใบสมัครภาค ก. พิเศษ วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2558
– สอบภาค ก. พิเศษ วันที่ 26 เมษายน 2558
4. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนาหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับ ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่

ตอบ : สามารถนาไปใช้ได้ เพราะเป็นการสอบที่ดาเนินการโดยสานักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน
5. ถาม : หากเลือกสอบภาค ก. พิเศษ แล้ว จะสมัครสอบประจาปีได้หรือไม่

Advertisement

ตอบ : ได้ แต่ผู้สมัครจะต้องมีระยะห่างจากวันสอบครั้งก่อน นับถึงวันกรอกใบสมัครสอบครั้งใหม่ ไม่น้อยกว่า 150 วัน
6. ถาม : หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่

ตอบ : สานักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ
7. ถาม : หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง

ตอบ : หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ตำว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ
8. ถาม : จะทราบได้อย่างไรว่าส่วนราชการไหนกาลังเปิดรับสมัครสอบอยู่บ้าง

ตอบ : ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ

ข้อมูลจาก : http://job.ocsc.go.th/
เอกสาร

 

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *