สัญญาณการปฏิรูป อปท. โดย ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ผ่าน Facebook

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 22.30 น. ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย และ สปช. หมายเลข 70 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุค “เชื้อ ฮั่นจินดา” ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ “สัญญาณการปฏิรูป อปท..” ไว้ดังนี้

 

 

 

 

..สัญญาณการปฏิรูป อปท..

..สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย อนุกรรมาธิการฯ ได้ให้กรมท้องถิ่น เก็บข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ เพื่อนำมาศึกษา ก่อนมีมติกำหนด รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ของ อปท.และระบบบริหารงานบุคคล ของท้องถิ่นทั่วประเทศ ต่อไป

..ผมเอง สนับสนุนและเสนอให้มี
1. สภาท้องถิ่นแห่งชาติ ในระดับประเทศ

2.ในระดับจังหวัด ให้มีท้องถิ่นสองระดับ คือ ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานระดับครอบคลุมทั้งจังหวัด และ ท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เสนอให้เป็นเทศบาลทั้งหมด หลักสำคัญ พื้นที่ซ้ำซ้อนแต่ภารกิจไม่ทับซ้อนกัน

3.ระบบบริหารงานบุคคลมีคณะกรรมการบุคคล ดูแลระบบโดยเฉพาะ และในกรรมการชุดนี้ปลอดจากการเมือง การสรรหา แต่งตั้ง เลื่อน ลด ปลด ย้าย เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบุคคล(แยกการเมืองกับข้าราชการประจำ) ยกเลิกระบบอุปถัมป์ในองค์กร

Advertisement

4.ข้าราชการ อปท.สามารถเจริญเติบโตได้ถึง เลขาธิการสภาท้องถิ่นแห่งชาติและข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสภาท้องถิ่นแห่งชาติกับ อปท.ในพื้นที่ ถือว่าเป็นข้าราชการ อปท.เหมือนกัน สามารถโยกย้ายไปมาหาสู่กันได้

5.สนับสนุนให้ตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ข้าราชการ อปท.และคิดเงินเดือน 40% ภาพรวมทั้งประเทศ เป็นกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการ อปท.

6.สนับสนุนการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น ให้เต็มที่ ในฐานะหน่วยปฏิบัติของรัฐบาล

7.สนับสนุนให้ตั้งองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ต่อ อปท

8.เสนอให้มีองค์กรกลางจัดซื้อจัดจ้าง คือ การเมืองกำหนดนโยบาย / ข้าราชการดำเนินการจัดซื้อจ้าง / องค์กรกลางตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และได้งานตรงตามคุณภาพ โดยให้ยกเลิกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด และทำเป็น พรบ.แทนเพราะสามารถกำหนดโทษได้(แยกอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ชัดเจน และถ่วงดุลย์ตรวจสอบซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับชาติถึงท้องถิ่น)

…เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นครับ..

..ผลการปฏิรูปเป็นอย่างไร ผมจะรีบแจ้งครับ พี่น้องข้าราชการ พนักงาน อปท.สบายใจได้ ผมจะทำหน้าที่เพื่อองค์กรและความเป็นข้าราชการ พนักงาน ที่ต้องทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี เพราะเราคือ “ข้าของแผ่นดิน”

..ตั้งใจทำงานกันนะครับ อย่าลืม เราคือ ข้าราชการและเป็นพนักงานท้องถิ่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้านายของพวกเรา คือ ประชาชน..

ด้วยความเคารพ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
สปช.หมายเลข 70
27/01/58

ที่มา : thailocalmeet.com

 

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :
Latest Comments
 1. ธุรการ

  ควรมีการปรับปรุงนานแล้วค่ะ เพราะอปท. ค่อนข้างหลวมมาก มีเงินก็ได้ทำงาน ไม่มีเงินก็ไม่มีสิทธิ์

 2. นายเสรีชัย ซื่อต่อตระกูล

  เห็นด้วยกับแนวทางของท่านปลัดเชื้อ
  และขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีการปฎิรูปดังนี้
  นายกอบจ. ควรมาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่ไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติ คือไม่มีการเลือกสมาชิก ส.อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องต่าง ๆ ของท้องถิ่น ดังนี้…………….
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาทุกระดับ
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
  1.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการตั้งสมัชชาประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *