สถ. แจ้งด่วนที่สุด เรื่อง การชะลอการสอบแข่งขันของ อปท. : ปลดล็อคกลุ่ม อปท. ที่จัดสอบเสร็จแล้ว ยกเว้นอุดร-มหาสารคาม

Advertisement

วันที่ 11 มีนาคม 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเรื่อง มาตรการชะลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ตามที่ ก กลาง ท้องถิ่น ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอนไปพลางก่อนจนกว่า ก กลาง จะแจ้งมาตรการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อประกอบการตรวจสอบของจังหวัดหรือมีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

ในที่ประชุม ก กลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ได้พิจารณาผลการดำเนินการตามมาตรการชะลอการสอบแข่งขันแล้ว จึงมีมติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในกลุ่มนี้ให้ ก จังหวัด ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของการคัดเลือกหน่วยงานกลาง (ผู้ออกข้อสอบ) อีกครั้งหนึ่ง
หากทบทวนแล้วไม่พบข้อบกพร่องก็ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงาน ก กลาง ทราบ
* กรณีจังหวัดอุดรธานีและมหาสารคาม ยังคงชะลอไว้ก่อนเช่นเดิม

2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน
ในกลุ่มนี้ ให้ ก จังหวัด ยังชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก่อน ทั้งนี้ ก กลาง ได้มีมติเห็นชอบกระบวนการสอบแข่งขันที่รัดกุมและโปร่งใสแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว และความคืบหน้าเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *