Category Archives: ประกาศสอบ

เปิดสอบ กพ 2558 เร็วๆนี้ เปิดสอบ กพ ภาค ก

หลายคนมีคำถามเกี่ยวกับการเปิดสอบ กพ 2558 ว่าเปิดสอบตอนไหน สมัครที่ไหนหรือเปิดสอบช่วงเดียวกับปี 2557 หรือไม่ ผมต้องขอกล่าวชี้แจงแถลงไขตอนนี้เลยนะครับว่าส่วนมาก กพ เปิดรับสมัครแต่ละปีนั้นจะเปิดรับสมัครในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคมนั่นเอง  ส่วนเดือนไหนแน่ก็คงต้องรอฟังการประกาศผลจากทางสำนักงาน กพ. อีกครั้ง ทิ้งคำถาม – เปิดสอบ กพ 2558 วันที่เท่าไหร่ – เปิดสอบ ตอนไหน – สมัครตอนไหน  

อบต.บ้านด้าย จังหวัดเชียงราย เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2557 สายงานระดับ 2 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สายงานระดับ 3 1.ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา … Continue reading

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2558

ข่าวด่วนสำหรับทุกท่านที่กำลังสนใจเรื่องทุนการศึกษา ประจำปี 2558  มากกว่า 193 ทุน รีบสมัครก่อนหมดสิทธิ์ ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 5 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 70 หน่วย รวม  74 ทุน คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 … Continue reading

เปิดสอบ ก.พ. รอบพิเศษ ปี 2558 สมัครออนไลน์ 10-28 พ.ย.2557

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงประกาศรับสมัครสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อรับราชการของส่วนราชการ 2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วิธีดำเนินการ สำนักงาน ก.พ. … Continue reading

เปิดสอบ กพ 2557 กำหนดการเปิดสอบ กพ 2557 รับสมัคร 2557-2558

ใกล้แล้วสำหรับการเปิดสอบ กพ 2558 ที่ใหล้จะถึงในเร็ววันนี้เอง สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบนั้นบอกเลยว่า ปี 2558 ห้ามพลาดกันนะครับ “เปิดสอบ กพ 2557 กำหนดการเปิดสอบ กพ 2557 รับสมัคร 2557-2558″ แล้วเรามาอัพเดทความคืบหน้าเพิ่มเติมกันที่นี่