สวัสดี วันนี้มาแจก รวมกฎหมายปกครองเล่ม 4 หมวด รวมประมวลกฎหมายและประกาศคณะปฏิวัติ เอาไปไว้อ่านกันเลยนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ : ดาวน์โหลดที่ http://www.slideshare.net/my9aun/4-43988650 แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :Tweet

Read More